Öljylämmitys

oilonKattila ja poltin
Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt ovat luvanvaraisia töitä. Käytä polttimen huoltamisessa ja asennustöissä aina asianmukaiset oikeudet saanutta öljypoltinhuoltoliikettä.
Kattilan ja polttimen muodostama lämmöntuotantoyksikkö on öljykeskuslämmityksen sydän. Tehokas, nykyaikainen öljykattila on hyvin lämpöeristetty ja tiivis. Savukaasujen lämpötila on 140-160°C, jolloin haitallista vesihöyryn tiivistymistä kattilan sisäpinnoilla tai piipussa ei tapahdu.Polttimen seisonta-aikana pitää kattilan läpi virtaavan ilmamäärän olla mahdollisimman pieni. Kattila-poltinyhdistelmä mitoitetaan kiinteistön lämmöntarpeen ja lämpimän käyttöveden tarpeen perusteella.Kattilan huollon helpottamiseksi sen on hyvä olla helposti nuohottava. Palamisen hyötysuhteen nykyaikaisella kattila-poltinyhdistelmällä pitäisi aina olla yli 90%. Nykyaikaisessa polttimessa on aina öljyn esilämmitys ja polttimen seisonta-aikainen ilman läpivirtaus on estetty.

Polttimen huolto- ja asennustyöt
Polttimen häiriöt aiheuttavat yleensä polttimen sammumisen melko pian. Jotkut viat, jotka ilmenevät huonona palamisena, käyntiäänen muutoksina, pieninä ilma- tai öljyvuotoina saattavat kestää kauemminkin, ennen kuin ne johtavat polttimen sammumiseen.

Jos poltin sammuu, eikä käynnisty uudelleen, syttyy polttimen kyljessä olevaan kuittauspainikkeeseen punainen varoitusvalo. Ensimmäinen toimenpide on painaa tätä painiketta ja seurata lähteekö poltin käyntiin vai ei. Jos kyseessä on jokin hetkellinen häiriö, poltin käynnistyy esituuletusvaiheen jälkeen. Seuraa kuitenkin polttimen toimintaa vähintään kaksi käyntijaksoa. Jos poltin ei käynnisty seuraavaan käyntikertaan tilaa huoltomies. Älä turhaan yritä käynnistää poltinta kuittauspainikkeesta monta kertaa. Jos öljy palaa erittäin huonosti, se on havaittavissa savupiipusta tulevan savun värissä ja myös hajussa. Polttimen toimiessa hyvin savupiipusta tuleva savu näkyy vain lämpöväreilynä tai pakkasella vaaleana vesihöyrynä. Polttimen palaessa huonosti savu muuttuu tummaksi. Nokeava palaminen saattaa tukkia sekä kattilan että savuhormin.

Junior proKattilan ja polttimen uusiminen
Kattilat ovat vahvaa tekoa ja kestävät teknisesti kauan, 25 – 35 vuotta. Vanhoissa kattiloissa voi kuitenkin tulla vesivuotoja, käyttöveden tuotto huononee ja/ tai luukkuihin ilmavuotoja aiheuttavia muodonmuutoksia. Vaikka kattila on muuten teknisesti hyvä, mutta sen lämpöeristys on huono, kattilan lämpöhäviöt aiheuttavat ylimääräistä öljyn kulutusta. Eristyshäviöinä saattaa kulua hukkaan jopa 20-30 % kattilaan viedystä energiasta. Tällöin kattila voidaan lisäeristää, mutta yleensä kattilan uusiminen on järkevin toimenpide. Kattilan normaali teknis-taloudellinen käyttöikä on noin 20 – 25 vuotta.
Öljypolttimen teknis-taloudellinen käyttöikä on noin 10 - 12 vuotta. Toistuvat häiriöt öljypolttimen toiminnassa on yleensä varmin merkki vanhan polttimen uusimisen järkevyydestä. Mikäli öljypolttimesta puuttuu öljyn esilämmitys (yleensä yli 16-18 vuotta vanhat), vanha poltin kannattaa vaihtaa uuteen. Kattilan ja polttimen uusimisen yhteydessä pitää muistaa myös tiilihormin vuoraaminen hapon kestävällä sisäpiipulla, jolloin tiilihormin vahingoittuminen voidaan estää.

Öljypolttimen ikä
Öljypolttimen teknis-taloudellinen käyttöikä on noin 10 - 12 vuotta. Toistuvat häiriöt öljypolttimen toiminnassa on yleensä varmin merkki vanhan polttimen uusimisen järkevyydestä. Mikäli öljypolttimesta puuttuu öljyn esilämmitys (yleensä yli 16-18 vuotta vanhat), vanha poltin kannattaa vaihtaa uuteen. Kattilan ja polttimen uusimisen yhteydessä pitää muistaa myös tiilihormin vuoraaminen hapon kestävällä sisäpiipulla, jolloin tiilihormin vahingoittuminen voidaan estää.

aa-logo-2016-fi-transparent2